Seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”, które odbędzie się 20 maja 2015 r. w Częstochowie w hotelu Dolcan (przy ul. Św. Rocha 224) w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.