Posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej

W dniu 17 marca 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Udział w nim wzięła wicemarszałek Aleksandra Skowronek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.