Relacja z debaty regionalnej pn. „Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień”

30 listopada w hotelu Quality Silesian Hotel w Katowicach odbyła się debata regionalna pn. „Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień” zorganizowana w ramach projektu Profnet, którego zadaniem jest wzmocnienie i integracja sektora organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Fundacja Praesterno oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem debaty była identyfikacja i przedyskutowanie specyficznych dla województwa śląskiego problemów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Program obejmował wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz ekspertów z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, epidemiologii uzależnień, programów wojewódzkich związanych z problematyką uzależnień, procedur pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z tego zakresu, a także rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. W debacie udział wzięło około 50 osób spośród przedstawicieli samorządów gminnych i organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z terenu województwa śląskiego. Cenna okazała się możliwość dyskusji oraz wymiana doświadczeń, które w konsekwencji mogą pozytywnie wpłynąć na jakość współpracy między instytucjami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi. Dane na temat programu Profnet, a także informacje dotyczące przeprowadzonych debat można znaleźć na stronie internetowej Profnet.