Zapytanie ofertowe na zakup usługi CPC – 800000 kopii

Zapytanie ofertowe na zakup usługi CPC (cena za kopię). Świadczenie usługi serwisowej za wykonaną kopię – 800 000 kopii .

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 7 grudnia 2015 roku, do godziny 9:00

Opis kryteriów wyboru oferty:

  • cena brutto – 100%

Załączniki: