Konsultacje projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020

Szanowni Państwo

Trwa proces konsultacji projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Projekt opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z powołanym przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołem specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele różnych pomiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z projektem Programu i przekazania wszelkich uwag i propozycji do dnia 28 grudnia 2015 roku:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@rops-katowice.pl;
  • poczta tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142- Katowice
  • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Do pobrania