I posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów

22 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów z udziałem Pana Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego. W trakcie posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru:

  • przewodniczącego Rady (Pani prof. Maria Zrałek),
  • zastępcy przewodniczącego Rady (Pan Henryk Wójtowicz),
  • sekretarza Rady (Pani Ewa Kulisz).

Ponadto powołano cztery tematyczne zespoły zadaniowe, które zajmą się wypracowywaniem stanowisk i opinii w kwestiach istotnych dla regionalnej polityki senioralnej. W każdym zespole wskazany został lider, który kierował będzie jej pracami. Liderem zespołu ds. zdrowia została Pani prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, zespołu ds. wizerunku Pani Ewa Kulisz, zespołu ds. aktywności Pani Anna Szelest, a zespołu ds. wsparcia Pan Adrian Skrzypczak.

Członkowie Rady zapoznali się również z założeniami tegorocznego Kongresu Obywatel Senior, który po raz piąty odbędzie się w maju w Parku Śląskim.

Videorelacja oraz zdjęcia ze spotkania dostępne są na stronie: seniorzy.slaskie.pl

Śląska Rada ds. Seniorów została powołana Zarządzeniem Nr 00082/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2015 roku, zasiada w niej dwadzieścia osób reprezentujących wszystkie subregiony województwa śląskiego. Ma charakter organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego, działającego przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów to jedna z inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców, podejmowanych przez samorząd na szczeblu województwa. Wcześniej uruchomiono m.in. Śląską Kartę Seniora, która umożliwia wsparcie w dostępie do zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji w naszym regionie poprzez szereg ulg i uprawnień oferowanych osobom, które ukończyły 60 rok życia. Szczegóły na stronie: http://seniorzy.slaskie.pl/