Program Rodzina 500 +, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w oparciu o przepisy UE i EOG – ulotka informacyjna