Czy wypełniając wniosek o dotację można używać skrótów (ze względu na ograniczoną ilość znaków)?

Odpowiedź: Przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dotacji zalecane jest używanie jedynie powszechnie obowiązujących skrótów, również tych odnoszących się do nazw instytucji/dokumentów. Opisy zawarte w poszczególnych częściach wniosku powinny być możliwie czytelne, dlatego należy unikać nadmiernego skracania wyrażeń i używania niejasnych sformułowań.