Konferencja naukowa: Rewitalizacja-Kultura-Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej Katowice, 24 maja 2016 r.

W dniu 24 maja 2016 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rewitalizacja – Kultura – Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej”. Nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 otworzyła możliwości realizowania szeroko zakrojonych projektów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast i wsi. W projektach tych, o charakterze interdyscyplinarnym, kwestie społeczne znalazły się na czołowym miejscu, warto zatem zastanowić się, jaką rolę może/powinna/będzie odgrywać w nich praca socjalna, w szczególności w postaci organizowania społeczności lokalnej. Celem konferencji jest aktualizacja problemów zdefiniowanych oraz zdefiniowanie nowych – realnie istniejących ale jeszcze niezbadanych – w obszarze rewitalizacji terenów zamieszkałych – rewitalizacji rozumianej jako całościowy proces naprawczy zdegradowanych terenów. Zależy nam na jak najszerszym spojrzeniu na problem, stąd też do udziału w konferencji zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków: historyków sztuki, architektów, urbanistów, socjologów, antropologów kulturowych, ekonomistów i politologów.

Organizatorami konferencji są Studium Pracy Socjalnej i Zakład Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii UŚ, we współpracy z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Organizatorzy konferencji pragną otworzyć publiczną dyskusję dotyczącą pobudzania rozwoju innowacyjnego podejścia do pracy socjalnej w Polsce, sposobów pozyskiwania, rozwijania i upowszechniania wiedzy w tym zakresie oraz praktycznych wskazówek z zakresu projektowania i upowszechnia innowacyjnych, interdyscyplinarnych działań w społecznościach lokalnych, zwłaszcza w tych, w których tradycyjnie kumulują się różnorodne problemy społeczne.

Program wydarzenia przewiduje dwie części. W pierwszej zaplanowano dyskusję panelową, podczas której zaproszeni eksperci rozważać będą kwestie rewitalizacji, kultury i innowacji w powiązaniu z pracą socjalną. W ramach panelu zaprezentowane zostaną również przykłady realizowanych projektów, łączących te dziedziny. Druga część konferencji będzie prowadzona w formie dwóch równoległych sesji tematycznych:

 1. REWITALIZACJA
 2. INNOWACJE DLA REWITALIZACJI

W ramach konferencji odbędzie się także sesja studencka oraz warsztaty dla uczestników. Szczegóły w załączonym programie.

Rada Programowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
 • prof. dr hab. Krzysztof Skalski
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • prof. dr hab. Kazimiera Wódz
 • prof. UŁ dr hab. Jolanta Grotowska-Leder
 • prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki
 • dr hab. Robert Pyka
 • dr hab. Marek Rymsza
 • Dyrektor Bożena Borowiec – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Krystyna Faliszek
 • dr Paweł Ćwikła
 • mgr Monika Szpoczek-Sało
 • mgr Maciej Klimek
 • mgr Zofia Trzeszkowska-Nowak
 • mgr Justyna Czerwińska

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się w Katowicach, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, Sala sympozjalna II, na trzecim piętrze.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie lub mailowo: tel.: 32 359 17 24 lub 32 359 21 27, e-mail: spssoc@us.edu.pl lub m.szpoczek@gmail.com