Tworzymy Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych. Zapraszamy na spotkanie inicjujące utworzenie Rady.

Doceniając rolę podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podejmuje działania na rzecz ich wzmocnienia. Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez przedstawicieli sektora, chcemy wspierać tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji między podmiotami naszego województwa. W tym celu pragniemy powołać Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych składającą się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

Z pełną treścią informacji można zapoznać się na stronie internetowej es.rops-katowice.pl