Praca socjalna w świetle filozofii spotkania – konferencja naukowa.

W imieniu organizatora, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje o zaplanowanej w dniach 14 i 15 listopada 2016 roku konferencji naukowej Praca socjalna w świetle filozofii spotkania.

Podstawowym odniesieniem teoretycznym prowadzonej debaty będzie filozofia spotkania: otwartość na Innego oraz na odkrywanie aksjologicznej przestrzeni w relacjach międzyludzkich.

Szczególną inspiracją dla organizatorów konferencji jest również krakowska tradycja działalności pomocowej świętego Brata Alberta, którego setna rocznica śmierci przypada w bieżącym roku. Dzieło pomocowe Brata Ubogich oraz jego naśladowców wpisuje się w nurt myślenia o działaniach pomocowych, który podkreśla raczej stałość i niezależność głównych założeń pracy socjalnej, aniżeli ich zmienność i podporządkowywanie dyrektywom doraźnych rozwiązań ratunkowych i interwencyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie internetowej oraz na facebooku.