Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 25 lipca 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków z II naboru ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.

Załączniki: