Rekrutacja na studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja uczestników na studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej” PO WER 2014-2020, realizowanego przez Departament Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia przyjmują wykonawcy – uczelnie, na których będą prowadzone studia dla uczestników z województwa śląskiego:

  • I stopień – p. Agnieszka Ponikowska tel. 77/ 441 52 50 wew. 20 (Uniwersytet Opolski)
  • II stopień – p. Adriana Kowalska tel. 32/ 351 37 42 (Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie).

Studia są nieodpłatne – wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z oferty.

  1. Pismo przewodnie z MRPiPS
  2. Załącznik – tabela z danymi teleadresowymi