Opis dokumentów księgowych Dotacjobiorców

Przekazujemy do wykorzystania przykładowy wzór opisu dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Przypominamy, że opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:

  • numer umowy dotacji,
  • numer działania zgodny z budżetem projektu,
  • kwotę kwalifikowalną w projekcie (środki dotacji oraz wkład własny).

W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na dokumencie księgowym  na dokonanie wszystkich zapisów określonych powyżej zaleca się zamieścić wszystkie niezbędne informacje na dodatkowej kartce papieru oznaczając ją jako załącznik do dokumentu księgowego.

Warunkiem takiego działania jest zamieszczenie na załączniku cech identyfikujących dokument źródłowy tj. nazwę i adres wystawcy (kontrahenta), numer i datę wystawienia dokumentu, a na dokumencie głównym zapisu: „Wydatek refundowany w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – opis niniejszego dokumentu zamieszczono na załączniku”.

Obie kartki (dokument i załącznik ) należy trwale spiąć.

Wzór opisu dokumentów księgowych