Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych, podzielona na 2 części:
Część I – Zestawy komputerowe – 10 sztuk,
Część II – Drukarki monochromatyczne – 10 sztuk.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

  1. w części I zamówienia: Zestawy komputerowe – 10 sztuk
    BIT-TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J. z siedzibą w Katowicach (40-007) przy ulicy Uniwersyteckiej 4,
  2. w części II zamówienia: Drukarki monochromatyczne – 10 sztuk
    BIELbit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Komorowickiej 45.

Uzasadnienie wyboru:

W części I zamówienia kryterium wyboru oferty stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy zestawów komputerowych w liczbie sztuk 10. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przestawiła firma BIT-TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J. z siedzibą w Katowicach (40-007) przy ulicy Uniwersyteckiej 4.

W części II zamówienia kryterium wyboru oferty stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy drukarek monochromatycznych w liczbie sztuk 10. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przestawiła firma BIELbit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ulicy Komorowickiej 45.