Spotkanie Śląskiej Rady ds. Seniorów oraz przedstawicieli Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Województwa Opolskiego

Współpraca pomiędzy regionami w zakresie polityki senioralnej oraz wspólne inicjowanie działań na rzecz wspierania seniorów to główne tematy dyskusji podczas posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 26 maja 2017 roku w Krakowie, w którym udział wzięli członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Przedstawicielami Śląskiej Rady ds. Seniorów podczas spotkania były Pani Krystyna Łaźnia oraz Pani dr Wiesława Walkowska.

Pani Renata Jasiołek – Koordynator Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli zaprezentowała dobre praktyki w zakresie wsparcia osób starszych z regionów europejskich i możliwości ich implementacji w Polsce. O dotychczasowych działaniach i planach w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom depopulacji wypowiadali się przedstawiciele Województwa Śląskiego. Refleksje na temat działalności gminnych rad seniorów oraz potrzebie ich współdziałania w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przedstawiła Pani Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Porozumienia.

Wspólne obrady zaowocowały decyzją o kontynuowaniu współpracy na rzecz rozwoju regionalnych polityk senioralnych pomiędzy Śląską Radą ds. Seniorów,  Małopolską Radą ds. Polityki Senioralnej oraz Województwem Opolskim.