Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Uchwałą nr 227/199/V/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku. W ramach konkursu przewidziano realizację 7 zadań.