Termin złożenia programów rewitalizacji

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektów oraz zakończeniem okresu kwalifikowalności wydatków (30 czerwca 2017 r.) w ramach konkursu dotacji Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, uprzejmie informujemy, że programy rewitalizacji należy złożyć do oceny Zespołu ds. rewitalizacji najpóźniej wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu tj. do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu.

Jednocześnie przypominamy, że programy rewitalizacji należy składać w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive wraz z pismem przewodnim do Kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, Katowice) – I piętro, p. 120.