Kontakty do opiekunów programów rewitalizacji

Poniżej przekazujemy kontakty do opiekunów programów rewitalizacji opracowywanych lub aktualizowanych przez Dotacjobiorców w ramach ww. konkursu.

Kontakty do opiekunów programów rewitalizacji