Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

  • 8 listopada
  • 15 listopada
  • 22 listopada
  • 29 listopada

Prowadzące – Pani Izabela Kałka oraz Pani Iwona A. Wiśniewska – posiadają certyfikaty superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Założenia programowe superwizji:

  • Diagnozowanie przemocy w rodzinie. Mechanizmy i dynamika przemocy/konfliktu.
  • Budowanie relacji. Strategie pomocowe wobec dorosłych osób doświadczających przemocy (kobiet, mężczyzn, osób starszych, osób niepełnosprawnych).
  • Pomoc dziecku krzywdzonemu, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka wykorzystywanego seksualnie.
  • Działania interwencyjne oraz pomocowe wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (kobiet, mężczyzn, osób starszych, osób niepełnosprawnych).

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 18 października 2017 roku.

Superwizja trwa 28 godzin dydaktycznych – zajęcia będą się odbywały w formie czterech jednodniowych spotkań w wymiarze 7 godzin dydaktycznych, w godzinach: od 9.00 do 15.00. Realizowane są w trybie stacjonarnym – w Katowicach, w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Techników 9. Liczba miejsc w grupie – 12.

Na zajęciach bezpłatnie zapewniamy Państwu lunch, przerwę kawową oraz usługę superwizji. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz nie zapewnia noclegów.

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 730 68 91.