Realizowane szkolenia w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uczestnictwo w szkoleniach możliwe jest po wcześniejszym przystąpieniu do procesu rekrutacji – szczegółowe informacje znajdują się w zakładce rekrutacje.

BLOK NAZWA SZKOLENIA TERMIN GODZINY MIEJSCE REALIZACJI
Szkolenie z zakresu stosowania prawa. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego. 25-27.10.2017 25.10.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
26.10.2017

08.00 – 18.00

27.10.2017

08.00 -13.00

Szkolenia kompetencji osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i rodziną. Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 8-10.11.2017 08.11.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
09.11.2017

08.00 – 18.00

10.11.2017

08.00 – 13.00

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną. 16-17.11.2017 16.11.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
17.11.2017

08.00 – 14.30