Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017” i zaproszenie na wręczenie nagród

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2395/227/V/2017 na posiedzeniu 21 listopada 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Laureatami zostały osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Więcej informacji na stronie es.rops-katowice.pl