Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 440 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 04 grudnia 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 440 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. W skład jednego kompletu materiałów na szkolenia wchodzi:
  1. Pióro kulkowe kapilarne – 1 sztuka. Kontrola zużycia tuszu. Skuwka w kolorze tuszu z klipsem (metalowym lub z tworzywa sztucznego). Wodoodporny tusz, zapewniający lekkość i gładkość pisania. Kolor: niebieski,
  2. Teczka z gumką – 1 sztuka. Format A4. Wykonana z preszpanu. Gumka narożnikowa w kolorze teczki lub czarnym. Tektura minimum 380 g. Kolor teczki: niebieski,
  3. Kołonotatnik/kołozeszyt – 1 sztuka. Format A4. Spirala pojedyncza lub podwójna. Minimum 80 kartek w kratkę o gramaturze 60g/m2. Dziurkowane kartki z multiperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek. Okładka laminowana, preferowana w kolorze niebieskim (dopuszcza się kolorowy nadruk na okładce).
 3. 440 kompletów materiałów na szkolenia należy dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, pokój 212) w dniach między 08 a 22 stycznia 2018 roku.

UWAGA!
Środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia wynoszą 3.520,00 zł, to jest nie więcej niż 8,00 zł brutto za 1 komplet materiałów na szkolenia.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Biuro Plus Jerzy Rożen
ul. Kolejowa 19
40-601 Katowice
Data wpłynięcia oferty: 14 grudnia 2017 roku, godz. 09:22
Cena oferty: 3.436,40 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Biuro Plus Jerzy Rożen z siedzibą w Katowicach (40-601) przy ulicy Kolejowej 19.