ROPS.PSO.3321.US.69.2017 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji szkoleń BHP w trybie stacjonarnym:
a. Część I – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 12,
ii. szkolenia okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 2,
b. Część II – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 2,
c. Część III – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 2,
ii. szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 1,
d. Część IV – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28 obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 5,
e. Część V – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 6,
f. Część VI – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 2.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 18 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.