Uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

W dniu 13 grudnia 2017 roku w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się Gala wręczenia nagród w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”. W uroczystości brali udział uczestnicy konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego”, przedstawiciele instytucji, które zgłosiły kandydatów do przyznania wyróżnienia (m.in. organizacje pozarządowe, samorządy lokalne), a ponadto reprezentanci organizacji senioralnych (m.in. uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, rad seniorów).

Spotkanie było okazją zarówno do wręczenia nagród i pamiątkowych statuetek laureatom Konkursu, jak również do uhonorowania zaangażowania wszystkich zgłoszonych kandydatów i podkreślenia roli aktywności w wieku senioralnym.

Otwarcia Gali dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, która podkreśliła rolę zachowania aktywności w wieku senioralnym. Następnie głos zabrała Pani Prof. dr hab. Katarzyna Popiołek z wystąpieniem pt. „Nie dajmy się starości!”, w którym udzieliła kilku praktycznych rad jak zachować witalność i radość życia w okresie starości. Natomiast Pani Magdalena Łuka – przedstawicielka Gabinetu Marszałka zaprezentowała założenia i realizację projektu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla Seniora”.

Dalszą część Gali poświęcono wręczeniu nagród laureatom Konkursu tj.:

  • Pani Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej – Ambasadorce Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017,
  • Panu Andrzejowi Sodowskiemu – Ambasadorowi Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017.

Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto wszystkim uczestnikom Konkursu przekazano pamiątkowe dyplomy i drobne upominki za ich zaangażowanie w działalność społeczną oraz wkład w budowanie wizerunku seniora jako osoby aktywnej. Ich wręczania dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W następnym punkcie uroczystości Pani Halina Zwaniecka – członkini Komisji oceniającej merytorycznie wnioski złożone w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz przedstawicielka Sosnowieckiej Rady Seniorów zaprezentowała sylwetki laureatów Konkursu. Galę zwieńczył występ artystyczny Pani Danuty Chyckiej.

Laureatom konkursów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!