Miej to z głowy

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość na zlecenie Ministerstwa Zdrowia realizuje projekt pn. Ocena kondycji psychicznej.

Celem głównym projektu jest profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego i zachęcenie do stosowania narzędzia do autodiagnozy kondycji psychicznej m.in. w zakresie depresji, wypalenia zawodowego, uzależnień, problemów ze snem oraz lęku. Realizacja tego przedsięwzięcia ma służyć poprawie dobrostanu psychicznego wśród pracowników administracji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Obrony Narodowej, nauczycieli i innych pracowników edukacji, a także studentów.

W ramach projektu uruchomiono portal internetowy www.zdrowiepsychiczne.org, na którym znajdują się anonimowe narzędzie do autodiagnozy oraz bazy teleadresowe poradni zdrowia psychicznego, gabinetów psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. Zapraszamy przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej do skorzystania z projektu.