ROPS.PSO.3321.US.47.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w następujących terminach:

  • od 18 do 20 maja 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 23 osoby dorosłe oraz 15 dzieci w wieku od 6 do 10 lat),
  • od 01 do 03 czerwca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 23 osoby dorosłe oraz 15 dzieci w wieku od 6 do 10 lat).

Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, 5 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala szkoleniowa/wykładowa/konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 40 osób, 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy swobodnie mieszcząca co najmniej 20 osób oraz 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy swobodnie mieszcząca co najmniej 10 osób we wszystkie dni kursu terapeutycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.