Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 22.03.2018 r.

Tematyka szkoleń:

1. Agresja i autoagresja wśród dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia.

  • Terminy realizacji grupa I: 18-19.04.2018 oraz grupa II: 25-26.04.2018 w godzinach od 8:30 do 15:15
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Szkolenie dedykowane jest pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji
  • Zagadnienia merytoryczne obejmują m. in. przyczyny oraz skutki zachowań agresywnych i autoagresywnych, sposoby pracy z dziećmi przejawiającymi takie zachowania oraz formy terapii.

2. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

  • Termin realizacji 17-18.04.2018 od 8:30 do 15:15
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Szkolenie jest dedykowane pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji
  • Zagadnienia merytoryczne obejmują m. in. formy i techniki socjoterapeutyczne, diagnozę socjoterapeutyczną dzieci i młodzieży, zasady prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz tworzenie programów socjoterapeutycznych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 59.