Publikacja kwestionariusza Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowało wzór kwestionariusza sprawozdawczego z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

Dokument dostępny jest do pobrania ze strony CINN: