Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu_zał. nr 2