Szczegółowa informacja na temat szkolenia – 1.3 PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY w PWD