Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania – opis