Współpraca interdyscyplinarna na rzecz dziecka i rodziny- opis