Regulamin przyznawania Nagrody -Ostoi Pokoju- im. Matki Ewy