Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 25 czerwca 2018 roku podjął uchwałę nr V/55/11/2018 w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

Podmioty, którym udzielono pomocy finansowej prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Ponadto, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Załączniki:

  1. Załącznik do umowy (harmonogram i kosztorys zadania)
  2. Formularz informacyjny
  3. Wzór opisu faktur_rachunków
  4. Wzór umowy
  5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 111-114; tel.: 32/ 730 68 62/91/93).