HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DOTYCZĄCY SPOTKANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO EKSPERTÓW W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu Roboczego Ekspertów w dniu 29 sierpnia 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.