Dodatkowy nabór na szkolenia międzysektorowe w Częstochowie i Bielsku-Białej – projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy, że został wydłużony termin rekrutacji na szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, które mają się odbywać na terenie miast Częstochowy oraz Bielsku-Białej.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia na szkolenie w CZĘSTOCHOWIE należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 24 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie w BIELSKU-BIAŁEJ należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 30 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniach międzysektorowych.
Terminy szkolenia do wyboru:

Szkolenia międzysektorowe dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

  • 29 października 2018 – Częstochowa
  • 07 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenie międzysektorowe dla pracowników instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

  • 30 października 2018 – Częstochowa
  • 08 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenia międzysektorowe – szczegółowe informacje (załącznik)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach międzysektorowych proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.