Zaproszenie na konsultacje wstępnego modelu kooperacji.


Serdecznie zapraszamy na konsultacje Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020.

Konsultacje modelu adresowane są do przedstawicieli wszystkich gmin (powyżej 20 tysięcy mieszkańców) oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy społecznej w województwie śląskim. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat założeń i rozwiązań zaproponowanych w opracowanym modelu.

Zgłoszenia na konsultacje dla kadry kierowniczej należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 lutego 2019 roku. Formularz w wersji papierowej należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu konsultacji.

Zgłoszenia na konsultacje dla pracowników należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 lutego 2019 roku. Formularz w wersji papierowej należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu konsultacji.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.