Harmonogram form wsparcia realizowanych w maju 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w maju 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.