Spotkanie III Komitetów Sterujących w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W dniach 26-27 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie wspólne III Komitetów Sterujących z makroregionów zaangażowanych w realizację ogólnopolskiego projektu mającego na celu wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych.

W spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, udział wzięli kierownicy i koordynatorzy regionalni z III makroregionów, eksperci ds. modelu oraz dyrektorzy regionalnych ośrodków polityki społecznej z całej Polski.

W pierwszym dniu, po rozpoczęciu spotkania przez pana Grzegorza Baranowskiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, omówiona została realizacja I kamienia milowego projektu:

  • pani Bożena Zasępa – ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”(makroregion południowy) zaprezentowała model kooperacji wypracowany dla gmin miejskich pow. 20 tyś mieszkańców;
  • pani Anna Tomulewicz – ekspert oraz pani Elżbieta Bielecka – konsultant naukowy w projekcie „Liderzy kooperacji” (makroregion wschodni) omówiły model opracowany dla gmin wiejskich;
  • pan Michał Neumann Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (makroregion północno-zachodni) nakreślił koncepcję modelu kooperacji dla gmin miejsko – wiejskich.

Kolejny dzień poświęcony był realizacji drugiej fazy projektu. Kierownicy i koordynatorzy projektów w poszczególnych makroregionach zaprezentowali planowane działania, które mają wesprzeć proces wdrażania wypracowanych modeli. Omówiono dotychczasowe oraz przewidywane trudności/ ryzyka w realizacji projektów, a także ustalono dalszy tryb współpracy oraz terminy spotkań.

Spotkanie wspólne III Komitetów Sterujących było okazją nie tylko do merytorycznej dyskusji, ale również do odczarowania mitu Katowic – miasta kopalń, hałd, węgla i ciężkiego powietrza. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić centrum i zobaczyć jak miasto – stolica województwa śląskiego – wypiękniało, stało się nowoczesne i wbrew pozorom bardzo zielone. Wizyta sprzyjała również integracji, kooperacji oraz promocji nowych inicjatyw – to właśnie w trakcie takich spotkań rodzą się idee i pomysły na wspólne działania.


Galeria: