Rekrutacja na szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, które organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w dniach 8-9 sierpnia br. Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 31 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.old.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/