Rekrutacja na spotkania edukacyjne pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania edukacyjne adresowane są do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów uczestniczących w realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 30.08.2019 roku.

Terminy spotkania edukacyjnego do wyboru:

  • 12.09.2019r.(czwartek)
  • 19.09.2019r.(czwartek)
  • 23.09.2019r.(poniedziałek)
  • 04.10.2019r.(piątek)

Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny) – szczegółowe informacje

Spotkania będą realizowane w formie stacjonarnej, na terenie miasta Katowice.
Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki: