Harmonogram form wsparcia realizowanych w sierpniu 2019r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w sierpniu 2019r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.