Obradowała komisja konkursowa oceniająca wnioski w ramach konkursu pn. „Przyjaciel rodziny 2019”

W dniu 11 września 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego obradowała komisja konkursowa, która oceniła 11 wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Przyjaciel rodziny 2019”. Inicjatywę tą organizuje Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie pięciu osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz konkretnych rodzin zamieszkujących w społecznościach lokalnych lub też rodziny jako instytucji społecznej. Kandydaci zgłoszeni do nagród indywidualnych swoje inicjatywy mogli realizować w ramach pracy zawodowej, wolontaryjnie lub w sposób nieformalny.

Zasady uczestnictwa w konkursie określono w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”. Zgodnie z nim złożone wnioski zostały ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, która następnie zarekomendowała Zarządowi Województwa Śląskiego pięciu laureatów.