Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 października 2019 roku.

Terminy realizacji:

  • 23-24 października 2019 roku
  • 6-7 listopada 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38 sala 2

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Szczegółowy opis szkolenia