Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli gmin i powiatów

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli gmin województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych oraz przedstawicieli powiatów województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi.

Program szkolenia:

1. Oferta konkursowa:

  • opracowanie oferty – omówienie na co zwrócić uwagę składając ofertę konkursową,
  • rutyna i najczęściej popełniane błędy.

2. Umowa – zawieranie i realizacja.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

  • przygotowanie sprawozdania,
  • jak poprawnie rozliczyć finansowo i merytorycznie dofinansowane zadanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w sali szkoleniowej nr 119 na I piętrze w dwóch terminach do wyboru – 7 listopada i 14 listopada 2019 roku. W przypadku większej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowej grupy szkoleniowej w późniejszym terminie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.30 (potrwają ok. 4 godziny dydaktyczne).

Podczas szkolenia zapewniamy Państwu bezpłatną usługę dydaktyczną, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 28 października 2019 roku. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91 lub 93; e-mail: opa@rops-katowice.pl