Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2586/80/VI/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.

Termin składania ofert: od 12-11-2019 do 04-12-2019

  • Zał. do uchwały – ogłoszenie konkursu (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020)
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty (Wzór oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020 – załącznik nr 1 do ogłoszenia)
  • Zał. nr 2 do ogłoszenia – przykładowe zadania regionalnej placówki (Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania  – załącznik nr 2 do ogłoszenia)
  • Zał. nr 4 do ogłoszenia – informacja o zrealizowanych zadaniach (Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji dla organizacji społecznych – załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Termin naboru: od 12-11-2019 do 19-11-2019

  • Zał. nr 3 do ogłoszenia – ogłoszenie o naborze do KK przedstawicieli NGO (Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy )
  • Zał. do ogłoszenia o naborze wzór formularza zgłoszeniowego (Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020 – formularz do załącznika nr 3 do ogłoszenia)