Spotkanie III Komitetów Sterujących w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

W dnia 14-15 listopada 2019 roku w Ustroniu miało miejsce drugie w tym roku spotkanie wspólne III Komitetów Sterujących z makroregionów realizujących ogólnopolski projekt, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy regionalnych ośrodków polityki społecznej, kierownicy koordynatorzy regionalni i pracownicy merytoryczni projektów z III makroregionów oraz eksperci ds. modelu z całej Polski. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W pierwszym dniu, po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez Panią Mariettę Hełkę – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, uwaga uczestników została skupiona wokół realizacji II kamienia milowego, czyli pilotażu modeli kooperacji w poszczególnych regionach Polski. O swoich doświadczeniach opowiedzieli kolejno:

  • Pani Bożena Zasępa oraz Izabela Krasiejko – ekspertki wiodące w projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (makroregion południowy);
  • Pani Anna Tomulewicz – ekspertka w projekcie „Liderzy kooperacji” (makroregion wschodni);
  • Karolina Kramkowska – projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (makroregion północno- zachodni).

W trakcie pierwszego dnia znalazło się również miejsce na rozmowę o sukcesach i problemach w realizacji fazy pilotażu, jak również na omówienie różnic pomiędzy poszczególnymi modelami.

Drugi dzień był okazją do rozmów na temat ewaluacji fazy pilotażu oraz „burzy mózgów” na temat promocji wypracowanych modeli w całej Polsce. Uczestnicy spotkania ustalili również dalszy tryb współpracy oraz kolejne terminy spotkań.


Galeria: