Bezpłatne szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim w 2019 roku szkoleniu z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Terminy realizacji dla 3 grup:

 • 1 grupa – 9-11 grudnia 2019 roku
 • 2 grupa – 16-18 grudnia 2019 roku
 • 3 grupa – 16-18 grudnia 2019 roku

rozpoczęcie: 10.00

Miejsce realizacji: Hotel Pod Jedlami*** ul. Beskidzka 17, Wisła

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • podstawowe pojęcia oraz przepisy prawne w zakresie stosowania procedury Niebieskie Karty,
 • rola przedstawicieli systemu oświaty i ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia przemocy wobec dziecka,
 • dziecko w pracach grupy roboczej/zespołu interdyscyplinarnego – aspekty praktyczne,
 • indywidualny plan pomocy rodzinie,
 • role i zadania poszczególnych służb,
 • działania interwencyjne wobec dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
5 grudnia 2019 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa