Harmonogram form wsparcia, dotyczący szkoleń realizowanych w terminie od lutego do marca 2020 roku w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym szkoleń realizowanych w terminie od lutego do marca 2020r. w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.